Αυτοκίνητο

Η Qudos παραμένοντας ανταγωνιστική, σχεδιάζει και μελετά την ασφάλειά σου προσφέροντας σύγχρονα προγράμματα κάλυψης. Κάθε στιγμής ασφαλής σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες.

 • Qudos Basic

  Πρόγραμμα ασφάλισης για Ε.Ι.Χ., Ε.Ι.Χ. "Σχολές Οδηγών", Φ.Ι.Χ. & Φ.Ι.Χ. Αγροτικά οχήματα έως 25 ετών
  • Σωματικές Βλάβες έναντι τρίτων (Κατ΄άτομο), που προκλήθηκαν από την κυκλοφορία του οχήματος
  • Υλικές Ζημιές έναντι Τρίτων (Κατά γεγονός), που προκλήθηκαν από την κυκλοφορία του οχήματος
  • Αστική ευθύνη κλέπτου
  • Αστική ευθύνη εντός φυλασσόμενων χώρων, πορθμείων, συνεργείων, πλωτών μέσων, σιδηροδρομικών σταθμών
  • Φροντίδα ατυχήματος με ρυμούλκηση
  • Προστασία B/M

  Προαιρετικές καλύψεις:

  • Νομική προστασία (Χρήση Ασφαλιζόμενου οχήματος)
  • Προσωπικό ατύχημα
  • Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα
  • Θραύση κρυστάλλων (Με απαλλαγή, εκτός Συνεργαζόμενων Συνεργείων)
  • Υλικές ζημιές από χαλάζι
  • Οδική-Ταξιδιωτική Βοήθεια
  • Οδική Βοήθεια
 • Qudos Κλοπή

  Πρόγραμμα ασφάλισης για Ε.Ι.Χ., Ε.Ι.Χ. "Σχολές Οδηγών", Φ.Ι.Χ. & Φ.Ι.Χ. Αγροτικά οχήματα έως 15 ετών

  • Σωματικές Βλάβες έναντι τρίτων (Κατ΄άτομο), που προκλήθηκαν από την κυκλοφορία του οχήματος
  • Υλικές Ζημιές έναντι Τρίτων (Κατά γεγονός), που προκλήθηκαν από την κυκλοφορία του οχήματος
  • Αστική ευθύνη κλέπτου
  • Αστική ευθύνη εντός φυλασσόμενων χώρων, πορθμείων, συνεργείων, πλωτών μέσων, σιδηροδρομικών σταθμών
  • Φροντίδα ατυχήματος με ρυμούλκηση 
  • Μερική Κλοπή (Με απαλλαγή)
  • Ολική κλοπή
  • Φυσικά Καιρικά Φαινόμενα (Εξαιρείται το Χαλάζι)
  • Τρομοκρατική Ενέργεια
  • Πυρκαγιά Οχήματος
  • Θραύση κρυστάλλων (Με απαλλαγή, εκτός Συνεργαζόμενων Συνεργείων)
  • Προστασία B/M

  Προαιρετικές καλύψεις:

  • Νομική προστασία (Χρήση Ασφαλιζόμενου οχήματος)
  • Προσωπικό ατύχημα
  • Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα
  • Υλικές ζημιές από χαλάζι
  • Οδική-Ταξιδιωτική Βοήθεια
  • Οδική Βοήθεια
 • Qudos Ίδιες Ζημιές

  Πρόγραμμα ασφάλισης για Ε.Ι.Χ. οχήματα έως 10 ετών

  • Σωματικές Βλάβες έναντι τρίτων (Κατ΄άτομο), που προκλήθηκαν από την κυκλοφορία του οχήματος
  • Υλικές Ζημιές έναντι Τρίτων (Κατά γεγονός), που προκλήθηκαν από την κυκλοφορία του οχήματος
  • Αστική ευθύνη κλέπτου
  • Αστική ευθύνη εντός φυλασσόμενων χώρων, πορθμείων, συνεργείων, πλωτών μέσων, σιδηροδρομικών σταθμών
  • Φροντίδα ατυχήματος με ρυμούλκηση
  • Μερική Κλοπή (Με απαλλαγή)
  • Ολική κλοπή
  • Φυσικά Καιρικά Φαινόμενα (Εξαιρείται το Χαλάζι)
  • Τρομοκρατική Ενέργεια
  • Πυρκαγιά Οχήματος
  • Θραύση κρυστάλλων (Με απαλλαγή, εκτός Συνεργαζόμενων Συνεργείων)
  • Ίδιες ζημιές
  • Προστασία B/M

  Προαιρετικές καλύψεις:

  • Νομική προστασία (Χρήση Ασφαλιζόμενου οχήματος)
  • Προσωπικό ατύχημα
  • Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα
  • Υλικές ζημιές από χαλάζι
  • Οδική-Ταξιδιωτική Βοήθεια
  • Οδική Βοήθεια
 • Qudos Crystal

  Πρόγραμμα Ασφάλισης για Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ. Αγροτικά οχήματα έως 25 ετών

  • Σωματικές Βλάβες Τρίτων (Κατ’ άτομο), που προκλήθηκαν από την κυκλοφορία του οχήματος
  • Υλικές Ζημιές Τρίτων (Κατά γεγονός), που προκλήθηκαν από την κυκλοφορία του οχήματος 
  • Αστική ευθύνη Κλέπτου
  • Αστική ευθύνη εντός φυλασσόμενων χώρων, πορθμείων, συνεργείων, πλωτών μέσων, σιδηροδρομικών σταθμών
  • Φροντίδα ατυχήματος με ρυμούλκηση
  • Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα
  • Θραύση Κρυστάλλων (Με απαλλαγή, εκτός Συνεργαζόμενων Συνεργείων)
  • Προστασία Β/Μ
  • Ιατρικές παροχές *

  * ΔΩΡΕΑΝ κάλυψη παροχής προνομιών από τον Όμιλο Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, για τον οδηγό & την οικογένειά του με την επίδειξη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

 • Qudos AutoPack

  Πρόγραμμα ασφάλισης για Ε.Ι.Χ. οχήματα έως 25 ετών

  • Σωματικές Βλάβες έναντι τρίτων (Κατ΄άτομο), που προκλήθηκαν από την κυκλοφορία του οχήματος
  • Υλικές Ζημιές έναντι Τρίτων (Κατά γεγονός), που προκλήθηκαν από την κυκλοφορία του οχήματος
  • Αστική ευθύνη κλέπτου
  • Αστική ευθύνη εντός φυλασσόμενων χώρων, πορθμείων, συνεργείων, πλωτών μέσων, σιδηροδρομικών σταθμών
  • Φροντίδα ατυχήματος με ρυμούλκηση
  • Προστασία B/M
  • Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα
  • Νομική προστασία (Χρήση Ασφαλιζόμενου οχήματος)
  • Οδική Βοήθεια

  Προαιρετικές καλύψεις:

  • Θραύση κρυστάλλων (Με απαλλαγή, εκτός Συνεργαζόμενων Συνεργείων)
  • Υλικές ζημιές από χαλάζι
  • Προσωπικό ατύχημα
 • Qudos TAXI Smart

  Πρόγραμμα Ασφάλισης για τον επαγγελματία οδηγό ΤΑΞΙ, έως 18 ετών

  • Σωματικές Βλάβες Τρίτων (Κατ’ άτομο), που προκλήθηκαν από την κυκλοφορία του οχήματος
  • Υλικές Ζημιές Τρίτων (Κατά γεγονός), που προκλήθηκαν από την κυκλοφορία του οχήματος
  • Αστική ευθύνη Κλέπτου
  • Αστική ευθύνη εντός φυλασσόμενων χώρων, πορθμείων, συνεργείων, πλωτών μέσων, σιδηροδρομικών σταθμών
  • Φροντίδα ατυχήματος με ρυμούλκηση
  • Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα
  • Προστασία Β/Μ
  • Ιατρικές παροχές *

  * ΔΩΡΕΑΝ κάλυψη παροχής προνομιών από τον Όμιλο Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, για τον οδηγό & την οικογένειά του με την επίδειξη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

 • Qudos TAXI Theft

  Πρόγραμμα Ασφάλισης για τον επαγγελματία οδηγό ΤΑΞΙ, έως 18 ετών

  • Σωματικές Βλάβες Τρίτων (Κατ’ άτομο), που προκλήθηκαν από την κυκλοφορία του οχήματος
  • Υλικές Ζημιές Τρίτων (Κατά γεγονός), που προκλήθηκαν από την κυκλοφορία του οχήματος
  • Αστική ευθύνη Κλέπτου
  • Αστική ευθύνη εντός φυλασσόμενων χώρων, πορθμείων, συνεργείων, πλωτών μέσων, σιδηροδρομικών σταθμών
  • Φροντίδα ατυχήματος με ρυμούλκηση
  • Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα
  • Θραύση Κρυστάλλων (Με απαλλαγή, εκτός Συνεργαζόμενων Συνεργείων)
  • Ολική κλοπή
  • Πυρκαγιά Οχήματος
  • Φυσικά Καιρικά Φαινόμενα (Εξαιρείται το χαλάζι)
  • Προστασία Β/Μ
  • Ιατρικές παροχές *

  * ΔΩΡΕΑΝ κάλυψη παροχής προνομιών από τον Όμιλο Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, για τον οδηγό & την οικογένειά του με την επίδειξη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

 • Qudos Basic Moto

  Πρόγραμμα ασφάλισης για Μοτοποδήλατα/Μοτοσυκλέτες

  • Σωματικές Βλάβες έναντι τρίτων (Κατ΄άτομο), που προκλήθηκαν από την κυκλοφορία του οχήματος
  • Υλικές Ζημιές έναντι Τρίτων (Κατά γεγονός), που προκλήθηκαν από την κυκλοφορία του οχήματος
  • Αστική ευθύνη εντός φυλασσόμενων χώρων, πορθμείων, συνεργείων, πλωτών μέσων, σιδηροδρομικών σταθμών
  • Αστική ευθύνη κλέπτου
  • Φροντίδα ατυχήματος με ρυμούλκηση
  • Νομική Προστασία (Χρήση Ασφαλιζόμενου οχήματος)

  Προαιρετικές καλύψεις:

  • Οδική-Ταξιδιωτική Βοήθεια
  • Οδική Βοήθεια

  **Προϋπόθεση για την ασφάλιση ΜΟΤΟ, είναι η από 30 έως 45 ετών ηλικία του ασφαλισμένου οδηγού και προϋπάρχον ασφαλιστήριο συμβόλαιο, σε ισχύ, στην εταιρία

 • Qudos Basic Ειδικού Τύπου & Ελκυστήρες

  Πρόγραμμα ασφάλισης για Γεωργικά Μηχανήματα & Μηχανήματα Έργου

  • Σωματικές Βλάβες έναντι τρίτων (Κατ΄άτομο), που προκλήθηκαν από την κυκλοφορία του οχήματος
  • Υλικές Ζημιές έναντι Τρίτων (Κατά γεγονός), που προκλήθηκαν από την κυκλοφορία του οχήματος
  • Αστική ευθύνη εντός φυλασσόμενων χώρων, πορθμείων, συνεργείων, πλωτών μέσων, σιδηροδρομικών σταθμών
  • Αστική ευθύνη κλέπτου
  • Φροντίδα ατυχήματος
  • Νομική Προστασία (Χρήση Ασφαλιζόμενου οχήματος)